IPO 2021

PLANERAD NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Erbjudandet i korthet

  • Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva 1 798 356 befintliga aktier i Söder Sportfiske till ett värde om cirka 84,5 MSEK inklusive en övertilldelningsoption motsvarande högst 10 procent.
  • Erbjudandepriset uppgår till 47 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 352 MSEK.
  • Säljande aktieägare är CapEsox AB samt Esox Lucius Invest AB, bolag som kontrolleras i sin helhet av Söder Sportfiskes grundare Nicklas Jonsson respektive Henrik Sandahl. I det fall erbjudandet övertecknas samt övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer säljande aktieägare att tillsammans äga cirka 24 procent av Bolaget efter erbjudandets genomförande. Säljande aktieägare har åtagit sig, med undantag för de aktier som säljs i erbjudandet, att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 24 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North.
  • Bolagets övriga huvudägare, Rite Internet Ventures Holding AB samt GrowthCap AB som tillsammans äger cirka 51 procent av Bolaget, avser inte att sälja aktier i samband med erbjudandet och har åtagit sig att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period om 12 månader från första dag för handel i aktien på Nasdaq First North.
  • Inför Erbjudandet har Cervantes Capital AB, Cliens Kapitalförvaltning AB, samt AB Grenspecialisten åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förvärva sammanlagt 660 000 aktier i erbjudandet till ett värde om cirka 31 MSEK.
  • Kortnamnet (tickern) på Nasdaq First North för bolagets aktie kommer att vara SODER och första handelsdag vid en fullföljd notering förväntas bli den 9 september 2021.

Ansökan om att teckna aktier

Ansökan om att teckna aktier kan göras genom Avanzas internettjänst eller via anmälningssedel för de som inte har konto hos Avanza, anmälningar mottages från 25 augusti till 7 september.

Läs mer på:
https://www.avanza.se/kampanjer/soder.html

Dokument

Prospekt Söder Sportfiske AB

Anmälningssedel för de som inte har konto hos Avanza