Utdelning

Utdelningsgraf

Utdelningspolicy

Bolaget har per dagens datum inte antagit någon explicit utdelningspolicy. Bolaget har historiskt beslutat om utdelning. Överskottskapital kommer primärt att användas till att utveckla Bolagets erbjudande och bygga kundbasen. Styrelsen kommer årligen göra en bedömning av om det utöver detta finns utrymme att föreslå att stämman beslutar om utdelning.